(024) 352 39 11

Talis in cijfers

Peildatum: 31 december 2021

Over Talis
Talis is een woningcorporatie voor inwoners van Wijchen en Nijmegen met veelal een inkomen tot maximaal € 40.765 (2022). Ook zijn we huisvester van (kwetsbare) mensen die een vorm van begeleiding of zorg nodig hebben. In onze woningen wonen bijna 30.000 mensen. We zorgen voor passende, betaalbare en toekomstbestendige woningen in leefbare wijken. Dat doen we samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten én natuurlijk de bewoners zelf.

Woningen
Eind 2021 hadden we 15.236 woningen (11.279 in Nijmegen en 4.346 in Wijchen).

  • Huuropzeggingen in 2021: 962
  • Nieuwe verhuringen in 2021: 1.299

Huurdersverenigingen Accio en Omslag
Eind 2021 heeft onze huurdersvereniging Accio 1840 leden. Accio heeft met ons meegedacht over onderwerpen als de jaarlijkse huurverhoging en de prestatieafspraken met de gemeenten. Door de fusie met WoonGenoot behoort Omslag ook tot onze huurdersverenigingen. Zij hadden eind 2021 ruim 1700 leden.

Betaalbaarheid
We zorgen voor passende, betaalbare en toekomstbestendige woningen. Daarom hebben we in 2021 bij 798 huurwoningen een huurverlaging toegepast. Tegelijkertijd zijn we alert op huurachterstanden en bieden we bijvoorbeeld budgetcoaching als dat nodig is.

Duurzaamheid
Bij het onderhoud investeren we flink in duurzaamheid, zoals allerlei vormen van isolatie. Onze woningen hebben nu een gemiddeld energielabel B. Dat is goed voor het klimaat én de portemonnee van de huurders. De energierekening wordt immers lager. Wat ook mooi is, is dat we die landelijke doelstelling eind 2019 al hebben behaald, terwijl dat pas vóór 2021 moest.

Aardgasvrij
Alle woningen in Nederland moeten vóór 2050 aardgasvrij zijn. Eind 2019 worden 623 van onze woningen niet meer met aardgas verwarmd, maar met luchtpompen of door het warmtenet. In de wijk Jerusalem bouwen we 220 aardgasvrije woningen. 

Opwekken
We investeren niet alleen in energiebesparing, maar ook in duurzame opwekking. In Nijmegen zijn we grootleverancier van zonne-energie opgewekt op sociale huurwoningen.

  • We hebben ruim 13.000 zonnepanelen op onze daken.
  • In 2021 hebben wij bij 1000 woningen het energielabel verbeterd.

Wonen en Zorg
Mensen blijven langer thuis wonen. Ook als zij ouder en hulpbehoevend worden. Dat vraagt om aanpassingen in de eigen woning. Waar mogelijk bouwen en verbouwen we levensloopgeschikt. Samen met zorgpartijen ontwikkelen we kleinschalige woonzorgconcepten voor mensen met een zorgvraag

  • Eind 2020 hebben we 772 zorgwoningen, waarvan 459 in Nijmegen en 313 in Wijchen. Voor deze woningen hebben we een overeenkomst met zorgaanbieders. Zij huisvesten hun cliënten met een speciale zorgbehoefte.

Vastgoedontwikkeling
Nieuwbouw
Woonbehoeftes van mensen veranderen. Om daar op aan te sluiten (ver)bouwen en bestemmen we zo flexibel mogelijk. In de Waalsprong is volop gewerkt aan het bouwrijp maken van nieuwe gebieden en dat leidde in 2021 tot de oplevering van verschillende projecten.

  • Opgeleverd in 2021: 124 appartementen en 31 eengezinswoningen in Woenderskamp en 46 woningen in Zuiderveld.
  • Start nieuwbouw in 2021: 293 woningen

Onderhoud
Goed onderhoud is essentieel voor wooncomfort, veiligheid en duurzaamheid. Zo kunnen mensen er prettig wonen. En houden onze woningen toekomstwaarde. We betrekken bewoners en aannemers al vroeg bij de plannen. We werken nauw samen met vier aannemers, waarbij we de verantwoordelijkheid delen (Resultaatgericht Samenwerken, RGS) voor goed en slim onderhoud.

Uitgaven in 2021:

  • Planmatig onderhoud: € 16,6 miljoen
  • Groot onderhoud: €21,1 miljoen
  • Dagelijks en mutatieonderhoud €16,1 miljoen

Financiën
We zijn financieel gezond. In 2021 konden we €80 miljoen investeren in nieuwbouw en bestaande woningen. We zien echter wel een stijging van de bouwkosten en bedrijfslasten waar we geen invloed op hebben, zoals belastingen en heffingen. Een extra financiële uitdaging vormt de duurzaamheidsopgave tot 2050.

Meer informatie staat in ons jaarverslag
In ons jaarverslag over 2021 vindt u meer informatie over ons en ons werk.