(024) 352 39 11

Wij zoeken een lid voor de Raad van Commissarissen

De RvC zoekt een enthousiaste commissaris die met fris elan en onbevangenheid verrassende vragen kan en durft te stellen. Een commissaris die de juiste balans vindt in samenwerking, verbinding en tegenkracht en die vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kan kijken. Een toezichthouder die reflectie als tweede natuur heeft en waardegedreven inbreng levert.

Voor deze commissaris zijn onderstaande eisen van belang:

 • is bekend met de wereld van het vastgoed en ruimtelijke
  ontwikkeling in brede zin en de (markt)partijen die daarin
  opereren;
 • heeft kennis van en ervaring met de ontwikkeling en realisatie
  van vastgoedprojecten, planologie, aanbesteding en/of
  ketensamenwerking;
 • en kan op de ontwikkeling van het bezit van Talis positief kritisch
  reflecteren.

Wat ga je bij ons doen?
Talis heeft haar governance-structuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. Er is een Raad van Commissarissen en een tweehoofdige Raad van Bestuur. Er zijn binnen de RvC twee
kerncommissies: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. De werkwijze van de Raad van Commissarissen vult zij in conform haar ‘Visie op Toezicht’. Hierin is beschreven dat de Raad uitgaat van Waardegedreven toezicht.

Belangrijke waarden daarin zijn vertrouwen, integriteit, verbinding en openheid. De Raad doet dit vanuit het vermogen om gewetensvol op te treden en bij te dragen aan
maatschappelijk relevantie binnen een complexe samenleving. Zij is zich bewust van de opgave en stelt de missie van Talis centraal in het werk. De Raad doet dat omgevingsbewust en vanuit
perspectief op de toekomst.

Daarmee beoogt de RvC:

 •  de kaders te bewaken en de verantwoording te borgen;
 • goed samenspel met het bestuur te realiseren, waarbij wij hen ook spiegelen op signalen van buiten;
 • mee vooruit te kijken, waarbij wij de koers toetsen ten opzichte van de buitenwereld;
 • handelingsvrijheid als ook betrokkenheid te bieden;
 • de grote lijnen te zien middels distantie en overview;
 • kritisch te zijn op eigen reflectie en ontwikkeling, samenstelling (taakgericht en diversiteit) en functioneren.

De Raad van Commissarissen evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Wie ben je?
Je hebt gedegen actuele kennis van en ervaring met beleid op het gebied van wonen en zorg. Je hebt aantoonbaar WO werk en denkniveau. Je spreekt dan ook zowel de taal van de corporaties als van de zorgwereld en bent op de hoogte van financiering en/of regelgeving bij zorgaanbieders. Je bent hierdoor in staat mee te denken in de product- en projectontwikkeling van vernieuwende en flexibele woonzorgconcepten en je hebt een visie op de vele wonen en zorgopgaven, zoals de transitieopgave naar extramuraal geclusterd wonen. Je haalt energie uit het verbinden van de woningvraag naar de praktijk en vertaalt makkelijk behoeften uit het werkveld naar haalbare doelstellingen en afspraken.

Bij voorkeur heb je een groot netwerk in en rond Nijmegen. In het speelveld van wonen en zorg heb je besef van rollen, verhoudingen en processen. Je bent daarnaast breed geïnteresseerd en werkt graag vanuit verschillende perspectieven. Je bent dan ook in staat om vraagstukken integraal op te pakken.

Wie zijn we?
Talis is een woningcorporatie voor inwoners van Nijmegen en Wijchen. Wij zijn er vooral voor mensen met een lager inkomen en wij vinden dat iedereen binnen onze doelgroep passend moet
kunnen wonen. Ook huurders die een vorm van begeleiding of zorg nodig hebben. Wij zorgen voor betaalbare, toekomstbestendige woningen in leefbare wijken waar mensen zich thuis kunnen voelen. Dat doen wij samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten én natuurlijk de bewoners zelf.

We werken aan betaalbaar wonen door nieuwbouw te realiseren, flexibel wonen mogelijk te maken en verstandig om te gaan met de huren. Duurzaamheid is een grote opgave, ook juist in het
belang van de betaalbaarheid voor de bewoners. Voor toekomstige bewoners willen wij ook voorzien in de vraag naar duurzame betaalbare woningen. Daarom zoeken wij samen met partners naar kansen, bijvoorbeeld door woningbouw te industrialiseren.

Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen. Wij streven daarom naar inclusieve wijken. Mede door zichtbaar aanwezig te zijn in de
wijken, verbindingen te leggen en in gesprek te gaan, geven wij hier vorm aan. Samen met de bewoners en partners delen we immers de verantwoordelijkheid voor plezierig wonen in de wijken.
Het waar maken van al deze opgaven vraagt een wendbare en weerbare organisatie. Ook hier werken wij dagelijks aan.

Bekijk de korte film: Wij zijn Talis – YouTube. 

Sollicitatieprocedure
Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 10 februari. Uw sollicitatie kunt u indienen via de website van Public Spirit. Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van referentienummer 7889.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen we niet op prijs.