(024) 352 39 11

Wonen en zorg

Talis is er voor mensen met lagere inkomens en voor mensen die een vorm van begeleiding of zorg nodig hebben. Voor al deze huurders willen we als sociale huisvester ertoe doen. Met passende en betaalbare huisvesting. In wijken die schoon, heel, veilig en prettig bewoonbaar zijn. Met medewerkers in de wijk die zichtbaar en nabij zijn.